HomeStandhouder informatie

Langs deze weg willen wij u meedelen dat de organisatie dit jaar er weer klaar voor is. We hebben hard gewerkt om u te faciliteren zodat u ook dit jaar bij de grootste vrijmarkt van Brabant kunt zijn. Wij willen u puntsgewijs de volgende informatie meedelen:

Verkeersregelaars

Als Verkeersregelaar leidt men het verkeer in goede banen. Dit gebeurt door met de armen bepaalde bewegingen te maken richting het verkeer. Verkeersregelaars worden over het algemeen ingezet tijdens grote evenementen. Deelnemers aan het verkeer zijn verplicht om de aanwijzingen van de Verkeersregelaar op te volgen. Politieagenten zijn verantwoordelijk voor het werk van de Verkeersregelaar, en controleert het werk van hen. De verkeersregelaar is er om de stroom in goede banen te leiden, zij zijn er dus voor u.

MijnVrijmarkt

MijnVrijmarkt kunt u raadplegen vanaf 21 mei 2014. Op deze pagina kunt u door het geregistreerde e-mail adres in te vullen, uw standplaats en nummer opzoeken. Nieuw dit jaar is de AANRIJROUTE. Om de verkeersstroom vlotter te laten verlopen en irritaties te voorkomen, vertrouwen wij erop dat u zich aan ons advies houdt.

Afval

Wilt u uw vuil niet achterlaten maar meenemen naar huis. Voor het klein vuil worden in de middag van de vrijmarkt plastic zakken uitgedeeld. Doe hier uw vuil in en neem het mee huiswaarts. Dan wordt het geen zwerfvuil. Het is dit keer niet zoals andere jaren dat een vuilnisauto uw vuil ophaalt. Wanneer zou blijken dat er toch weer vuil achterblijft en dit van gemeentewegen de volgende dag moet worden opgeveegd volgt een gepeperde rekening aan het adres van de organisatie. E.e.a. zal tot gevolg hebben dat we de prijzen volgend jaar niet gelijk kunnen houden. Het zou zo leuk zijn als we die prijzen eens konden verlagen.

Kraamnummer

Uw kraamnummer staat op de kraam geschreven (etiket) of op het trottoir. Het kraamnummer is ook dit jaar niet gelijk aan het huisnummer.
U dient de kraam uiterlijk voor 09.00 uur in gebruik te nemen. Het kan zijn dat de kraam hierna wordt verhuurd aan een ander. U heeft geen recht op teruggave van uw inschrijfgeld.

Toegang met uw auto

Uw auto mag uiterlijk tot 8 uur in de ochtend de vrijmarkt oprijden. U moet er voor 8.30 weer af rijden. Daarna moet de vrijmarkt auto vrij zijn.

Facebook

Wij zouden het op prijs stellen als u ons ‘liked’ op Facebook, dit ter verbetering van onze internet positie.
http://www.facebook.com/pages/Vrijmarktprincenhage

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en wensen u een stralende dag toe vol gezelligheid.

Wayne Laagewaard
Stichting Vrijmarkt Breda Princenhage
www.vrijmarkt-princenhage.nl

https://www.vrijmarkt-princenhage.nl/wp-content/uploads/2018/04/images/vrijmarkt2-640x233.jpg