nieuwsZou het lekker weer zijn op 6 mei 2018 ?

april 13, 20180

Voorbereidingen 2018
De voorbereidingen van de vrijmarkt 2018 zijn weer in volle gang. Een tijd van hard werken en veel improviseren is weer aangebroken. De vergunningaanvraag voor het houden van het evenement op 6 mei 2018 is weer ingediend. De kramen zijn door de organisatie weer gehuurd en veel medewerkers zijn weer gemobiliseerd. Zoals elk jaar zou er zonder deze medewerkers geen vrijmarkt gehouden kunnen worden. De vrijmarkt vindt zoals altijd plaats op de zondag vóór Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag valt dit jaar net als Pasen en Carnaval vroeg in het jaar. Het is niet de vroegste datum ooit. Een paar jaar geleden hebben we de markt georganiseerd op 1 mei en ooit vond die zelfs plaats in april. Het kan dus best een paar graden kouder zijn dan andere jaren. Maar dit zal de pret niet drukken.

Samenwerking

De Gemeente Breda heeft de organisatie van de Vrijmarkt en die van de Braderie  vanaf 2014 “verplicht” om nog meer te gaan samenwerken. De Braderie wordt op dezelfde datum door SEP georganiseerd op en rond de Haagse Markt. De gemeente bestempelt de Vrijmarkt tezamen met de Braderie als één grootschalig evenement. Dit omdat we de laatste jaren meer dan 30.000 bezoekers hebben mogen ontvangen. Het evenement in Princenhage behoort tot de top-tien van evenementen in Breda (tezamen met de dorpen die bij Breda horen). Hoewel ze wel aanwezig zullen zijn zal net als de laatste jaren het geval was, ook dit jaar de gemeentepolitie niet meer van de partij zijn om de orde te handhaven. De organisatie van het gezamenlijk evenement is verplicht om zelf een beveiligingsdienst in de arm te nemen. Ook dit gaat een hoop geld kosten. En toch hebben we de huur van de staanplaatsen en kramen opnieuw op het niveau van de laatste jaren kunnen houden. Dat betekent dat een staanplaats zonder kraam nog steeds € 17,50 kost en een staanplaats met kraam en bovenzeil nog steeds € 40.

De plaatsen en de kramen zijn ongeveer 4 meter lang.
Verkeersregelaars
Net zo belangrijker dan voorgaande jaren zijn de verkeersregelaars. U bent ten alle tijden verplicht hun aanwijzingen op te volgen. Mochten hun aanwijzingen niet of niet juist worden opgevolgd dan kan na overleg met de politie en door de politie een proces verbaal worden opgemaakt waarna mogelijk een boete zou kunnen volgen.

Inschrijven
Vanaf 7 januari 2018 kan via onze website het inschrijfformulier worden gedownload. Dat dit kon, werd weer mogelijk gemaakt door Wayne Laagewaard, de ontwerper en beheerder van de site. Voor degenen die niet overweg kunnen met de computer zijn er vanaf genoemde datum inschrijfformulieren op te halen bij Jan van het Bierreclamemuseum aan de Haagweg 375  in Princenhage (alleen op zondagen vanaf 11.00 uur) en bij Peter en Ria Remie aan de Kampakker 26 in Princenhage.

Ook in 2018 proberen we op kosten te bezuinigen. Als voorbeeld geldt het inschrijfformulier. Net als voorgaande jaren kunnen alle deelnemers het inschrijfformulier downloaden. Na invulling kan het formulier opgestuurd worden naar de adressen genoemd op het inschrijfformulier of kunt u dit weer uploaden naar het op het inschrijfformulier genoemde e-mailadres. Dit betekent dat we minder inschrijfformulieren laten drukken en dat er geen portokosten betaald behoeven te worden voor het opsturen er van. Inschrijven via email heeft dan ook onze voorkeur. Ook proberen we net als voorgaande jaren te bezuinigen op de kosten van afval. De organisatie is elk jaar enkele duizenden Euro’s kwijt aan gemeentereiniging en veegdienst. Dit omdat veel deelnemers toch ieder jaar weer veel vuil achterlaten. Nogmaals verzoeken wij de deelnemers van 2018 hun vuil mee te nemen naar huis zodat die kosten omlaag kunnen en wij ook volgend jaar het inschrijfgeld beperkt kunnen houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.