Wij presenteren: 28ste Vrijmarkt Princenhage 26 MEI

Zou het lekker weer zijn op 26 mei 2019 ?

Voorbereidingen 2019
De voorbereidingen van de vrijmarkt 2019 zijn weer in volle gang. Een tijd van hard werken en veel improviseren is weer aangebroken. De vergunningaanvraag voor het houden van het evenement op 26 mei 2019 is weer ingediend. De kramen zijn door de organisatie weer gehuurd en veel medewerkers zijn weer gemobiliseerd. Zoals elk jaar zou er zonder deze medewerkers geen vrijmarkt gehouden kunnen worden. De vrijmarkt vindt zoals altijd plaats op de zondag vóór Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag valt dit jaar gelukkig niet zo vroeg in het jaar als vorig jaar. Het is een vrijmarkt die dus al later in de lente georganiseerd wordt. Wellicht dat het  weer dus een positieve rol kan meespelen.  Een buitje, liever niet, dat kan, maar dit zal de pret niet drukken.

Samenwerking

De Gemeente Breda heeft de organisatie van de Vrijmarkt en die van de Braderie  vanaf 2014 “verplicht” om nog meer te gaan samenwerken. De Braderie wordt op dezelfde datum door SEP (Stichting Evenementen Princenhage) georganiseerd op de Haagse Markt en een deel van de Haagweg. De gemeente bestempelt de Vrijmarkt tezamen met de Braderie als één grootschalig evenement. Dit omdat we de laatste jaren meer dan 30.000 bezoekers hebben mogen ontvangen. Het evenement in Princenhage behoort tot de top-tien van evenementen in Breda (tezamen met de dorpen die bij Breda horen). Hoewel ze wel aanwezig zullen zijn zal net als de laatste jaren het geval was, ook dit jaar de gemeentepolitie niet meer van de partij zijn om de orde te handhaven. De organisatie van het gezamenlijk evenement is verplicht om zelf een beveiligingsdienst in de arm te nemen. Ook dit gaat een hoop geld kosten. En toch hebben we de huur van de staanplaatsen en kramen opnieuw op het niveau van de laatste jaren kunnen houden. Dat betekent dat een staanplaats zonder kraam nog steeds € 17,50 kost en een staanplaats met kraam en bovenzeil nog steeds € 40.

De plaatsen en de kramen zijn ongeveer 4 meter lang. De deelnemers kunnen maximaal 3 plaatsen naast elkaar huren.

Verkeersregelaars
Net zo belangrijker dan voorgaande jaren zijn de verkeersregelaars. U bent ten alle tijden verplicht hun aanwijzingen op te volgen. Mochten hun aanwijzingen niet of niet juist worden opgevolgd dan kan na overleg met de politie en door de politie een proces verbaal worden opgemaakt waarna mogelijk een boete zou kunnen volgen.   Zoals elk jaar zorgt Joerie Remie ervoor dat zijn verkeersregelaars de nieuwste cursus hiervoor volgen.

Inschrijven
Vanaf 6 januari 2019 kan via onze website het inschrijfformulier worden gedownload. Dat dit kon, werd weer mogelijk gemaakt door Wayne Laagewaard, de ontwerper en beheerder van de site. Voor degenen die niet overweg kunnen met de computer zijn er vanaf genoemde datum inschrijfformulieren op te halen bij Jan van het Bierreclamemuseum aan de Haagweg 375  in Princenhage (alleen op zondagen vanaf 11.00 uur) en bij Peter en Ria Remie aan de Kampakker 26 in Princenhage.

Ook in 2019 proberen we op kosten te bezuinigen. Als voorbeeld geldt het inschrijfformulier. Net als voorgaande jaren kunnen alle deelnemers het inschrijfformulier downloaden. Na invulling kan het formulier opgestuurd worden naar de adressen genoemd op het inschrijfformulier of kunt u dit weer uploaden naar het op het inschrijfformulier genoemde e-mailadres. Dit betekent dat we minder inschrijfformulieren laten drukken en dat er geen portokosten betaald behoeven te worden voor het opsturen er van. Inschrijven via email heeft dan ook onze voorkeur. Ook proberen we net als voorgaande jaren te bezuinigen op de kosten van afval. De organisatie is elk jaar enkele duizenden Euro’s kwijt aan gemeentereiniging en veegdienst. Dit o.a. omdat veel deelnemers toch ieder jaar weer veel vuil achterlaten. Nogmaals verzoeken wij de deelnemers van 2019 hun vuil mee te nemen naar huis zodat die kosten omlaag kunnen en wij ook volgend jaar het inschrijfgeld beperkt kunnen houden. Alvast onze dank.

 

 

Tweedehands, curiosa, schuur- en zolderopruiming

I.v.m. met de hoogte van de legeskosten die de organisatie dient te betalen aan de Gemeente Breda zal er dit jaar net als voorheen worden toegezien op de goederen die door de deelnemers van de vrijmarkt worden verkocht. Dit omdat voor commerciële kramen de organisatie van de vrijmarkt meer leges moet betalen dan voor niet-commerciële kramen. Zo mogen er net als in voorgaande jaren absoluut geen nieuwe goederen worden verkocht. Dus kraampjes met CD’s en DVD’s, vishengels, kleding, waterpijpen e.d. zult u niet aantreffen op de vrijmarkt. Ook de verkoop van groente en fruit zoals asperges en aardbeien is op last van de gemeente niet toegestaan. De organisatie streeft er naar om een markt van tweedehands, curiosa, schuur-en zolderopruiming te organiseren. Het moet geen jaarmarkt worden. Het woord “VRIJ” in Vrijmarkt betekent dus niet dat de deelnemers vrij zijn te verkopen wat ze willen of vrij zijn te gaan staan waar ze willen. Bij twijfel of u bepaalde goederen wel of niet mag verkopen kunt u beter vooraf even contact opnemen met de organisatie.

Wilt u toch commercieel gaan staan ?  Neem dan contact op met de organisatie van de Braderie via www.stichtingevenementenprincenhage.nl

Organisatiefoutjes
Hoe goed dat we het ook proberen te doen, elk jaar maken wij als organisatie wel een foutje. Hier een kraampje te veel en daar een te weinig. Probeer op zaterdag maar eens ergens een kraam op te zetten als daar nog een auto geparkeerd staat. Dit terwijl we de bewoners van het marktparcours toch al weken van tevoren middels meerdere folders in kennis hebben gesteld van de te houden markt. En wie weet er nou niet van de vrijmarkt dat weekeinde. De klachten blijven gelukkig beperkt, maat toch!   Bij de verhuur van ongeveer 700 staanplaatsen en kramen kun je het niet alle deelnemers voor de volle 100% naar de zin  maken. Wij proberen te leren van onze fouten en proberen de problemen die ontstaan door die fouten nog die zelfde dag op te lossen. Dit is jammer genoeg niet altijd mogelijk. Daar waar we duidelijk fouten hebben gemaakt proberen we dit te compenseren. Of door de kraamhuur (deels) te retourneren of door de gedupeerden een andere plaats aan te bieden. Op de morgen van de markt lopen er zgn. Troubleshooters rond die duidelijk herkenbaar zijn aan hun kleding. Mocht er echt iets fout zijn gegaan bij het organiseren spreek hun er op dat moment op aan of kom naar Peter of Jan die dan te vinden zijn bij het Bierreclamemuseum. Blijf wel een heer of DAME en ga niet schelden. We doen allemaal ons uiterste best. Als de markt eenmaal voorbij is heeft het geen nut meer om te klagen. Vanaf 5 uur in de morgen van 26 mei kunt u met de auto op het vrijmarktparcours. U dient alsdan uw auto zo snel mogelijk te lossen en de auto weer te verwijderen van het parcours. Volg hierbij de instructies van de verkeersregelaars nauwkeurig op om te voorkomen dat het een chaos wordt. Dit zelfde geldt als de markt voorbij is. De markt duurt tot 17.00 uur. De kramen worden een half uurtje later weer afgebroken door de verhuurder en de veegwagens van de gemeente gaan hun werk doen. Zorg er dus voor dat uw kraam tijdig leeg is. Ook al is het nog zo leuk en ook al verkoopt u op dat tijdstip nog zo lekker. Volg ook nu de instructies op van de verkeersregelaars om chaos te voorkomen.

Kindermarkt
Net als elk jaar zal er ook in 2019 weer een kindermarkt worden georganiseerd op het grasveld en de parkeerplaatsen van de Posthoornstraat. Zoals elk jaar zal dit evenement worden opgevrolijkt door een draaimolen. Hier zorgen niet alleen bezorgde ouders voor hun kroost maar zullen Archanchella en Daleela heel de dag in de weer zijn om de kinderen een niet te vergeten dag te bezorgen.  De laatst genoemde dames zullen herkenbaar zijn aan een hesje of polo met de tekst “Vrijmarkt”. De inschrijving van de kindermarkt start op zaterdag 11 mei 2019, de dag vóór moederdag. Hiervoor kunt u vanaf genoemde datum bellen naar Ria (076-5144992) of Archanchella   (076-8795064). Nadere informatie over de kindermarkt volgt op onze site, www.vrijmarkt Breda-Princenhage.nl

Indien het weer een beetje meezit kan de jaarlijkse vrijmarkt, braderie en kindermarkt gewoonweg niet mislukken. Het wordt dan ook weer een topdag in Princenhage met een Vrijmarkt en Braderie die bezocht zal worden door naar schatting tussen 25.000 en  30.000 bezoekers. Honderden kraam- en plaatshouders zullen opnieuw hun uiterste best doen om niet alleen hun waren aan de man te brengen en de bezoekers te plezieren maar ook om  zelf een geweldige dag te beleven.

Tot  26 mei 2019.

Jan, Peter en alle medewerkers

MIJN VRIJMARKT

Mijn Vrijmarkt biedt standhouders informatie. De link is nog niet actief

STANDHOUDERBRIEF

Wat u als standhouder moet weten over de Vrijmarkt 2018

HISTORIE

Hoe is het allemaal begonnen.

BEZOEKERSINFO

Alle bezoekers informatie op één pagina