Nieuws

Al vroeg in de morgen van 9 mei bevolkten kopers en verkopers de straten en pleinen van Princenhage. Hier werd de negentiende vrijmarkt georganiseerd door Stichting Vrijmarkt Breda-Princenhage.

Peter en Jan en hun medewerkers zijn weer maanden in de weer geweest om alles tot in de puntjes te regelen. Er werden op zaterdagmiddag 400 kramen opgebouwd en er zouden evenveel grondplaatsen zijn verhuurd. Veel zou afhangen van het weer. De week voor de vrijmarkt was het wat het weer betreft bar en boos. De regen viel in bakken naar beneden en de zon had het nakijken. Pas laat in de week kon het wat beter worden volgens de voorspellingen. En ja, geen spatje regen op zondag en af en toe een lauw zonnetje met een temperatuur van rond de 15 graden. Een perfect weer voor kijkers, kopers en verkopers. Alles werd gecoördineerd vanaf het bierreclamemuseum aan de Haagweg. Hier werden in de vroege uurtjes al zo’n 600 bekers koffie geschonken.

De markt kwam wat laat op gang. Lag dit aan het feit dat ook Moederdag gevierd werd? Moeder moest immers verwend worden met een ontbijt op bed!

Rond een uur of tien kwam het goed op gang en rond het middaguur bevolkte zo’n 15000 tot 20.000 bezoekers het vrijmarktparcours. In de Voorstraat, de Haagweg tussen Esserplein en Haagse markt, en de Esserstraat was er geen doorkomen meer aan. Ook aan de inwendige mens werd gedacht. Op de Haagweg, in de Esserstraat en in de Nieuwe Heilaarstraat deden de friteskraam, slushpuppiekraan, viskraam, suikerspinnenkraam,en braadworst en broodjeskraam goede zaken. Ook de ijscoboer deed goede zaken, gezien het gegeven dat hij het om 4 uur al voor gezien hield. Hij was leegverkocht. Ook de terassen zaten vaak overvol. Zoals ook op maandagmorgen in de plaatselijke krant te lezen was, was het een erg gezellige boel in de kern van Princenhage.


En heeft u de “levende beelden”gezien? Perfect!

Ook werd weer traditioneel een kindermarkt gehouden in de Posthoornstraat. De kinderen zijn waarschijnlijk met weinig geld naar huis gegaan. Wat zij verdienden aan de verkoop van hun oude speelgoed werd weer besteed aan”nieuw” speelgoed bij de buurman of buurvrouw. Mina en Archanchella deelden vrijkaartjes voor de draaimolen uit aan alle deelnemertjes van de kindermarkt. De kinderen moeten op zondagavond moe maar heel voldaan in slaap zijn gevallen.

Om 5 uur in de middag zou het gedaan zijn. De deelnemers bleven echter verkopen en konden pas met zachte dwang worden gedwongen tot inpakken toen het kraamverhuurbedrijf weer kwam om alles op te laden en de vuilniswagen verscheen om de achtergelaten troep mee te nemen. Om een uur of zeven was het parcours weer geheel leeg maar bleef het nog lang gezellig in o.a. het Bierreclamemuseum op de Haagweg.

Was er dan geen enkele wanklank te horen?

Om 4uur in de middag vond één deelnemer het nodig om zijn auto het parcours op te rijden om te gaan ruimen. Bij het manoeuvreren door de menigte reed hij over de voet van een meisje.

En dan het vuil. Voorop dient gesteld te worden dat er gelukkig veel minder troep achterbleef dan vorig jaar. Zoals de foto’s op onze site echter laten zien bleef er nog genoeg troep over. Carnavalsvereniging “Ut Euveltje”, de trouwe medewerkers van de organisatie, had handen vol werk om alles op te ruimen. Lachend gooiden twee mannen in de Posthoornstraat hun troep op de grote hoop. De een tegen de ander “Op de reglementen die we vanmorgen bij aankomst kregen stond toch dat we ons vuil mee naar huis moesten nemen?”

Waarom wordt dit, nadat dit toch vriendelijk meerdere keren wordt gevraagd, toch niet gewoon door de deelnemers mee naar huis genomen?

Een deelnemer heeft zijn ring verloren. Hij heeft die 30 jaar geleden gekregen van zijn ouders. Het is een gouden ring met blauwe zegel. Als de ring gevonden is kan de eerlijke vinder hem afgeven bij de organisatie.
Tot volgend jaar op 29 mei.
Groet,


Jan en Peter en al diegenen die hebben meegewerkt.

Voorbereidingen  2016
De voorbereidingen van de vrijmarkt 2016 zijn weer in volle gang. Een tijd van hard werken en veel improviseren is weer aangebroken. De vergunningaanvraag voor het houden van het evenement op 1 mei 2016 is weer ingediend. De kramen zijn door de organisatie weer gehuurd en veel medewerkers zijn weer gemobiliseerd. Zoals elk jaar zou er zonder deze medewerkers geen vrijmarkt gehouden kunnen worden. Vanaf 3 januari 2015 kan via onze website het inschrijfformulier worden gedownload. Dat dit kon, werd weer mogelijk gemaakt door Wayne Laagewaard, de ontwerper en beheerder van de site. Voor degenen die niet overweg kunnen met de computer zijn er vanaf genoemde datum inschrijfformulieren op te halen bij Jan en lenny van het Bierreclamemuseum aan de Haagweg 375  in Princenhage (alleen op zondagen vanaf 11.00 uur) en bij Peter en Ria Remie aan de Kampakker 26 in Princenhage.


Samenwerking Vrijmarkt-Braderie
De gemeente Breda heeft de organisatie van de Vrijmarkt en die van de Braderie  vanaf 2014 “verplicht” om nog meer te gaan samenwerken. De Braderie wordt op dezelfde datum door SEP georganiseerd op en rond de Haagse Markt. De gemeente bestempelt de Vrijmarkt tezamen met de Braderie als één grootschalig evenement. Dit omdat we de laatste jaren meer dan 30.000 bezoekers hebben mogen ontvangen. Het evenement in Princenhage behoort tot de top-tien van evenementen in Breda (tezamen met de dorpen die bij Breda horen). Zoals in 2014 en 2015 zal ook dit jaar de gemeentepolitie niet meer van de partij zijn om de orde te handhaven. De organisatie van het gezamenlijk evenement is verplicht om zelf een beveiligingsdienst in de arm te nemen. Ook dit gaat een hoop geld kosten. En toch hebben we de huur van de staanplaatsen en kramen opnieuw op het niveau van 2010 kunnen houden. Dat betekent dat een staanplaats zonder kraam € 17,50 kost en een staanplaats met kraam € 40.  De plaatsen en de kramen zijn ongeveer 4 meter lang.
Verkeersregelaars

Net zo belangrijker dan voorgaande jaren zijn de verkeersregelaars. U bent ten alle tijden verplicht hun aanwijzingen op te volgen. Mochten hun aanwijzingen niet of niet juist worden opgevolgd dan kan na overleg met de politie en door de politie een proces verbaal worden opgemaakt waarna eventueel een boete volgt.

Inschrijven 2016
E.e.a. houdt in dat we blijven proberen op kosten te bezuinigen. Als voorbeeld geldt het inschrijfformulier. Net als vorig jaar kunnen alle deelnemers het inschrijfformulier downloaden. Na invulling kan het formulier opgestuurd worden naar de adressen genoemd op het inschrijfformulier of kunt u dit weer uploaden naar het op het inschrijfformulier genoemde e-mailadres. Dit betekent dat we minder inschrijfformulieren laten drukken en dat er geen portokosten betaald behoeven te worden voor het opsturen er van.. Inschrijven via email heeft dan ook onze voorkeur.
Ook proberen we net als voorgaande jaren te bezuinigen op de kosten van afval. De organisatie is elk jaar enkele duizenden Euro’s kwijt aan gemeente reiniging en veegdienst. Dit omdat veel deelnemers toch ieder jaar weer veel vuil achterlaten. Nogmaals verzoeken wij de deelnemers van 2016 hun vuil mee te nemen naar huis zodat die kosten omlaag kunnen.
Tweedehands, curiosa, schuur- en zolderopruiming


I.v.m. met de hoogte van de legeskosten die de organisatie dient te betalen aan de Gemeente Breda zal er dit jaar nog meer dan voorheen worden toegezien op de goederen die door de deelnemers van de vrijmarkt worden verkocht. Dit omdat voor commerciële kramen de organisatie van de vrijmarkt meer leges moet betalen dan voor niet-commerciële kramen. Zo mogen er net als in voorgaande jaren absoluut geen nieuwe goederen worden verkocht. Dus kraampjes met CD’s en DVD’s, vishengels, kleding, waterpijpen e.d. zult u niet aantreffen op de vrijmarkt. Ook de verkoop van groente en fruit zoals asperges en aardbeien is op last van de gemeente niet toegestaan. De organisatie streeft er naar om een markt van tweedehands, curiosa, schuur-en zolderopruiming te organiseren. Het moet geen jaarmarkt worden. Het woord “VRIJ” in Vrijmarkt betekent dus niet dat de deelnemers vrij zijn te verkopen wat ze willen of vrij zijn te gaan staan waar ze willen. Bij twijfel of u bepaalde goederen wel of niet mag verkopen kunt u beter vooraf even contact opnemen met de organisatie.                       

Wilt u toch commercieel gaan staan ?  Neem dan contact op met de organisatie van de Braderie via www.stichtingevenementenprincenhage.nl

Organisatiefoutjes
Hoe goed dat we het ook proberen te doen, elk jaar maken wij als organisatie wel een foutje. Hier een kraampje te veel en daar een te weinig. Probeer op zaterdag maar eens ergens een kraam op te zetten als daar nog een auto geparkeerd staat. Dit terwijl we toch de bewoners van het marktparcours al weken van tevoren middels meerdere folders in kennis hebben gesteld van de te houden markt. En wie weet er nou niet van de vrijmarkt dat weekeinde. De klachten blijven gelukkig beperkt, maat toch!    Ongeveer 600 à 700 deelnemers kun je het niet allemaal naar de zin  maken. Wij proberen te leren van onze fouten en proberen de problemen die ontstaan door die fouten nog die zelfde dag op te lossen. Dit is jammer genoeg niet altijd mogelijk. Daar waar we duidelijk fouten hebben gemaakt proberen we dit te compenseren. Of door de kraamhuur (deels) te retourneren of door de gedupeerden een andere plaats aan te bieden. Op de morgen van de markt lopen er zgn. Troubleshooters rond die duidelijk herkenbaar zijn aan hun kleding. Mocht er echt iets fout zijn gegaan bij het organiseren spreek hun er op dat moment op aan. Als de markt eenmaal voorbij is heeft het geen nut meer om te klagen. Vanaf 5 uur in de morgen kunt u met de auto op het marktparcours. U dient alsdan uw auto zo snel mogelijk te lossen en de auto weer te verwijderen van het parcours. Volg hierbij de instructies van de verkeersregelaars nauwkeurig op om te voorkomen dat het een chaos wordt. Dit zelfde geldt als de markt voorbij is. De markt duurt tot 17.00 uur. De kramen worden een half uurtje later weer afgebroken door de verhuurder en de veegwagens van de gemeente gaan hun werk doen. Zorg er dus voor dat uw kraam tijdig leeg is. Ook al is het nog zo leuk en ook al verkoopt u op dat tijdstip nog zo lekker. Volg ook nu de instructies op van de verkeersregelaars om chaos te voorkomen.


Kindermarkt
Net als elk jaar zal er ook in 2016 weer een kindermarkt worden georganiseerd op het grasveld en de parkeerplaatsen van de Posthoornstraat. Zoals elk jaar zal dit evenement worden opgevrolijkt door een draaimolen. Hier zorgen niet alleen bezorgde ouders voor hun kroost maar zullen Archanchella en Daleela heel de dag in de weer zijn om de kinderen een niet te vergeten dag te bezorgen.  De inschrijving van de kindermarkt start op zaterdag 23 april 2016. Nadere informatie over de kindermarkt volgt.


Indien het weer een beetje meezit kan de jaarlijkse vrijmarkt, braderie en kindermarkt gewoonweg niet mislukken. Het wordt dan ook weer een topdag in Princenhage met een Vrijmarkt en Braderie die bezocht zal worden door naar schatting tussen 25.000 en  30.000 bezoekers. Honderden kraam- en plaatshouders zullen opnieuw hun uiterste best doen om niet alleen hun waren aan de man te brengen en de bezoekers te plezieren maar ook om  zelf een geweldige dag te beleven.


Tot  1 mei 2016,


Jan, Peter en alle medewerkers

Inschrijvingsstatus

 x 

Vrijmarkt Social Media

Ga naar boven